Om Cemi

Cemi AB är en del av Cemi Gruppen AB och har varit verksamma sedan 1999.
Vi har stor erfarenhet av privata och offentliga uppdrag med höga krav på service, kvalitet, miljöhänsyn och tillgänglighet.  2017 är vi ca 80 medarbetare.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

CEMI FÖRVALTNING

  • Teknisk administrativ förvaltning
  • Fastighetsskötsel och fastighetsdrift
  • Bygg- och hantverksservice
  • Teknisk drift av bad- och friskvårdsanläggningar

CEMI ENTREPRENAD

  • Renhållning
  • Mark- och trädgårdsskötsel
  • Anläggningsarbeten
  • Trafikanordningar

CEMIS AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

Genom att alltid verka för att leverera på bästa möjliga sätt med kvalitetssäkrade uppdrags- och skötselrutiner ska vi alltid leva upp till eller överträffa våra kunders förväntningar.
Vi ska vårda våra kunder på bästa sätt genom stort ansvarstagande och förståelse för våra kunders behov. Vi ska eftersträva effektivitet, enkelhet, ordning och reda samt präglas av en noggrann kostnadsmedvetenhet i organisationens alla led.
Vi ska också alltid förbättra och verksamhetsanpassa arbetsutrustning, redskap, fordon, lokaler mm.
Ett engagerat, aktivt och ansvarstagande ledar- och medarbetarskap och all personals förståelse och betydelse för helheten är våra viktigaste faktorer för framgång.