LedningMark och renhållning

Dmitrij Polivoda
dmitrij.polivoda@cemi.se
Grönyteskötsel och anläggning
tf. Per Hedström
per.hedstrom@cemi.se
Ekonomi och ekonomiskförvalning
Ulrica Emnegard
ulrica.emnegard@cemi.se
Bygg & hantverk

Peter Svensson
peter.svensson@cemi.seTeknisk förvaltning

Frej Jansson
frej.jansson@cemi.se
Badanläggningar
Per Sandin
per.sandin@cemi.se
Kundtjänst

Camilla Stenlund
camilla.stenlund@cemi.se
Styrelseordförande

Johannes Muellner
johannes.muellner@cemi.seOperativ chef
Per Hedström
per.hedstrom@cemi.se