Utemiljö

Cemi har mångårig och bred erfarenhet från skötsel av utemiljöer, inom såväl privata som offentliga uppdrag. Idag arbetar vi med kommersiella fastighetsägare, offentliga beställare, samfälligheter, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Oavsett storlek på utomhusmiljön kan vi erbjuda skötsel anpassad för varje kunds unika behov.

Med fokus på trivsel och funktionalitet erbjuder vi helhetslösningar inom mark- och trädgårdsskötsel. Vi vill att kunden ska få en långsiktig trygghet där vi kan vara med i alla faser, från idé och förslag till anläggande och skötsel av utemiljön.

Vårt utbud av tjänster är brett och anpassningsbart. Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Renhållning och underhållssopning
 • Sandupptagning
 • Anläggning av planteringar och hårdgjorda ytor
 • Montering av skyltar
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Beskärning av träd och buskar
 • Gräsklippning och trimning
 • Slyröjning och slåtter
 • Ogräsrensning
 • Skötsel av rosor och perenner
 • Plantering och skötsel av säsongsblommor
 • Häckklippning
 • Design och rådgivning
 • Trädfällning
 • Skötsel av fontäner och dammar