Anläggningar

Hos våra kunder tar vi inte bara hand om skötseln utan utför även olika sorters anläggningsarbeten. På så sätt kan vi garantera att det vi anlagt även kommer att skötas på rätt sätt. Vi kan erbjuda nyanläggning och upprustning av gröna och hårdgjorda ytor, såsom uteplatser, murar och trappor. Vi kan hjälpa till med allt ifrån stora grävjobb till hantverkstjänster.

Cemi erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Plantering av perenner, buskar och träd
  • Stenläggning
  • Anläggning av lekplatser
  • Montering av utrustning