Bad- och friskvårdsanläggningar

Cemi har sedan år 2000 ansvarat för tillsyn och skötsel av badvattenanläggningar. Vår mångåriga erfarenhet och kompetens inom teknisk drift av bad- och friskvårdsanläggningar och dess verksamhet gör att vi ser vår roll som ett sätt att tillföra trygghet och säkerhet i en för våra kunder komplicerad och känslig miljö.

Vi arbetar med en organisationsform där våra egna drifttekniker utför alla våra skötseluppdrag och vi har följande kompetenser:

  • Badvattenrening
  • Driftingenjör
  • Projektledning
  • Styr och regler
  • VVS
  • Smide

Vi arbetar också i projekt som:

  • Inventering och utredning inom vattenreningsteknik
  • Ombyggnad av vattenreningsanläggningar

 Vi ansvarar för vattenreningen i över 50 bad- och friskvårdsanläggningar.