Om Cemi

Cemi AB är en del av Cemi Gruppen AB och har varit verksamma sedan 1999.
Vi har stor erfarenhet av privata och offentliga uppdrag med höga krav på service, kvalitet, miljöhänsyn och tillgänglighet.  Idag är vi ca 100 medarbetare.

CEMIS AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

Vi ska leverera fastighetsförvaltning på bästa sätt och alltid leva upp till eller överträffa våra kunders förväntningar.
Vi ska vårda våra kunder genom stort ansvarstagande och förståelse för våra kunders behov och alltid vara tillgängliga för nya uppdrag.

Helt avgörande för Cemis långsiktiga framgång är vår förmåga att skapa värde för dem vi finns till för, våra kunder. Kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska alltid vara vägledande för vår organisation, personal och verksamhet.