Design och konsultation

Förnyelse av trädgården är ofta en god investering för fastigheten, samtidigt kan det även minska den framtida underhållskostnaden för annars svårskötta trädgårdar. Om den befintliga miljön är tråkig eller svårskött räcker det inte enbart med skötsel. Då kan vi hjälpa er att ta fram planer och idéer för små och stora ingrepp i er utemiljö.

Cemi erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Rådgivning
  • Växtinventering
  • Växtförslag med formskisser
  • Skötselplaner