Driftteknik

Vi ser till att era installationer fungerar dygnet runt, året om. Att temperaturen är på rätt nivå och att ventilation och el fungerar som det ska.

Cemi hjälper till med skötsel och service av bl.a.:

  • Elsystem
  • Ventilations- och värmeanläggningar
  • Styr- och regleranläggningar
  • Kylsystem
  • Vitvaror
  • Olika typer av specialanläggningar
  • Larmanläggningar
  • Energioptimering