Ekonomisk förvaltning och hyresadministration

Vi arbetar med övergripande ekonomifrågor, redovisning, betalningar, bokslut, förande av lägenhetsförteckning, avgifter, hyror samt hantering av överlåtelser, panter med mera. Uppdragsgivaren har en för uppdraget kundansvarig ekonomisk förvaltare som ansvarar för förvaltningsuppdraget. Förvaltaren fungerar som rådgivare och arbetar i nära samarbete med uppdragsgivaren.

CEMI KUNDSUPPORT
Cemi Support tar emot ärenden och erbjuder kundservice och rådgivning för hyresgäster och boende via telefon helgfria vardagar kl. 07.00 – 16.00. Övriga tider går det bra att använda mail och www.cemi.se.

Detta ingår bl.a. i Cemis ekonomiska förvaltning

Redovisning, betalningar, budget och bokslut
• Årsbudget, årsbokslut, förvaltningsberättelse
• Löpande bokföring
• Hantering fakturor
• Deklarationer
• Uppföljning av uppdragsgivarens ekonomi.
• Ekonomiska rapporter.

Hyresgästadministration
• Avgifter och hyror samt hantering av överlåtelser och panter
• Boende- och hyresgästservice
• Avisering
• Hantering av betalningspåminnelser
• Kontrolluppgifter
• Lägenhetsförteckning