Fastighetsskötsel

Cemis fastighetsskötsel sker lokalt, baserat på fastighetsskötarens lokala kännedom och egna initiativ. Fastighetsskötarens arbetsdag styrs upp av för fastigheten anpassade arbetsrutiner och ronderingsscheman, samt felanmälningar från uppdragsgivaren, boende och hyresgäster.

Känn dig trygg med att ha oss hos er – Vi tycker om den sociala interaktionen med våra uppdragsgivare, de boende och hyresgästerna i de fastigheter vi förvaltar. Våra ledord är ordning och reda och att vi håller vad vi lovar samt en öppen och direkt kommunikation.

Exempel på vad som ingår i vår fastighetsskötsel:

 • Cemi Support, vår egenbemannade kundtjänst och felanmälan. Cemi Support tar emot felanmälningar och erbjuder kundservice via telefon helgfria vardagar kl. 7.00 – 16.00. Övriga tider går det bra att kontakta oss via mail och www.cemi.se
 • Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av fastighetens allmänna utrymmen enligt fastslagna rutiner
 • Reparationer som exempelvis ompackning och byte av kranar, strömbrytare, justering av fönster, dörrar och entré portar m.m
 • Rensning av avlopp
 • Byte av ljuskällor
 • Funktionskontroll av exempelvis värmeanläggning, ventilation, undercentral, armaturer, lås
 • Med mera

Vi erbjuder också tjänster för boende och hyresgäster inom bl.a.:

 • Snickeri- och målningsarbeten
 • VVS
 • El
 • Renovering av badrum och kök
 • Reparationer
 • Montering
 • Med mera