Fastighetsförvaltning

Cemi har förvaltat fastigheter sedan 1999. Under åren har vi samlat på oss mängder med kunskap och erfarenhet samt ett brett kontaktnät som kommer alla våra kunder till nytta. Vi har ett helhetstänk där vi alltid utgår ifrån kundens krav, behov och önskemål, där vi eftersträvar en effektiv och kostnadsmedveten leverans.

Våra uppdragsgivare är idag kommuner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hotell och konferensanläggningar.

Genom vår tekniska- och ekonomiska förvaltning kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda helhetslösningar, även kallad totalförvaltning.

För mer information kan du läsa vidare i flikarna till höger eller kontakta oss.

Välkommen!