Våra tjänster

Våra tjänster kan delas in i fem delar.

  • Fastighetsförvaltning

  • Entreprenadverksamhet

  • Bygg och hantverksgruppen

  • Mark- och trädgård

  • Drift och skötsel av bad- och friskvårdsanläggningar


Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder helhetslösningar för fastighetsförvaltning åt bostadsrättsföreningar, offentliga beställare, fastighetsbolag och hotell.

Entreprenadverksamhet
På uppdrag av kommuner, privata företag och bostadsrättsföreningar utför vi huvudsakligen uppdrag som skapar trivsel och trygghet i utomhusmiljöer. I hela Stockholm arbetar vi med att hålla rent, röja snö, sopa sand, sköta parker och trädgårdar, underhålla gator och torg, lekplatser, badanläggningar med mera.

Bygg och hantverksgruppen
Cemis senaste succé.

Mark- och trädgård
Vi erbjuder mark och trädgårdsskötsel till bostadsrättsföreningar, samfälligheter, företag och kommuner. Med våra helhetslösningar får man kontinuitet på sina områden och behöver endast en kontakt för sin utemiljö. Vi utför allt ifrån lekplatsbesiktning till desigt, skötsel och anläggning.

Drift och skötsel av bad- och friskvårdsanläggningar
Vi utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kommunala- och privatägda bad- och friskvårdsanläggningar.