Viktig information till hyresgäster i Åre och Duved inom Tagehus bestånd

Hyresbetalning
Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen inför varje kalendermånads utgång. Hyresavierna skickas ut kvartalsvis, cirka två veckor innan första månadens hyra ska vara betald.
Det är mycket viktigt att hyran betalas i tid. Utebliven eller upprepade sena betalningar kan medföra att du förlorar hyresrätten.
Har du frågor om din hyresavi, vänd dig till Cemi Hyresadministration.

Felanmälan
De vanligaste felen som du ska klara av att åtgärda själv:
Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp. Du ska klara av städa avloppet
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut. Du ska klara av att byta propp eller återställa säkring.

Om felet kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du genast vända dig till Cemi så att felet kan åtgärdas direkt.
Exempel på akuta fel som man genast ska anmäla till Cemi dygnet runt:
Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada, frysskada på fastighet eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Vatten: Vatten strömmar från t ex ledning.
Vitvaror: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.
Tvättstuga: Strömlös tvättstuga eller större fel på tvättutrustningen så att tvättstugeutrustningen inte går att använda, åtgärdas.

Exempel på icke akuta fel:
Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan till Cemi.  Tänk på att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.
Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan till Cemi kl 07-16, eller maila.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.
Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag

Kontaktvägar för boende
FELANMÄLAN FASTIGETSSKÖTSEL CEMI
Kundtjänst och support vardagar
07:00 – 16:00
Telefon: 0647-482265
E-post: felanmalan@cemi.se
www.cemi.se
Adress för bokade nyckelhämtningar mm: Fastighetsexpeditionen i markplan på Tottebovägen 2, Åre

FASTIGHETSJOUR CEMI
16:00-07:00, helger och röda dagar
Telefon: 0647-482265
Akuta tekniska åtgärder kväll och helg. Kontaktas endast vid akuta fel (fara för person eller byggnad). Felanmälan av ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.

STÖRNINGSJOUR DEFENSIA
Öppet dygnet runt
Telefon: 0647-51000  (knappval 1)
Lägenhetsbråk, högljudda fester eller något annat som stör övriga hyresgäster.

RAPPORTERA FELPARKERAT FORDON Q-PARK
Öppet Dygnet Runt
Telefon: 0771-969000
Se hänvisningsskyltar på parkeringen
Besöksparkeringar är avgiftsbelagda inom beståndet i Åre per den 1 april 2018

HYRESADMINISTRATION OCH PARKERING
Frågor om hyresavisering och hyresavtal samt parkering i våra områden
Vardagar 09:30-10:30
Telefon: 08-444 60 20
E-post: hyresadmin@cemi.se