Kategorier

Alla kategorier Hyresadministration  Bostad

Frågor och svar

HUR GÖR JAG OM JAG TAPPAT BORT MIN HYRESAVI?Mejla till hyresadmin@cemi.se och meddela att du behöver dubblett-avi, ange namn, åttasiffrigt lägenhetsnummer och adress.
Du kan även använda en gammal avi och betala in på den.
KAN JAG ANVÄNDA OCR-NUMRET FRÅN EN GAMMAL HYRESAVI ATT BETALA?Ja, det går bra att använda en gammal hyresavis OCR-nummer för att betala.
HUR LÅNG UPPSÄGNINGSTID HAR JAG?Tre kalendermånader. Uppsägningen ska ske skriftligt per mejl, hyresadmin@cemi.se.
HUR STÄLLER JAG MIG I BOSTADSKÖN?Registrera dig på www.boplatssverige.se
HUR BERÄKNAS MIN KÖTID?Din kötid beräknas i dagar baserat på hur lång tid det har gått sedan du ställde dig i kön. Är du redan boende i Tagehus eller om du accepterar en lägenhet som du blir erbjuden räknas din kötid från och med din inflyttningsdag i beståndet.
VAR HITTAR JAG MITT LÄGENHETSNUMMER/OBJEKTSNUMMER?Objektsnumret finns på Ditt hyresavtal samt på hyresavin under hyresobjektsnr. Åtta siffror, exempelvis: 5240-1101. Det är detta nummer som Du ska uppge vid felanmälan eller vid kontakt gällande hyresadministrativa frågor. De sista fyra siffrorna är lägenhetsnumret..
HUR GÖR JAG OM JAG VILL HYRA UT MIN LÄGENHET I ANDRA HAND?Kontakta Cemi Hyresadministration på hyresadmin@cemi.se och berätta varför du vill hyra ut i andra hand, hur lång tid du vill hyra ut och till vem du vill hyra ut, du kommer att få en blankett skickad till dig – ”ansökan om andrahandsuthyrning”. Denna ska du skicka in till oss. Har du beaktansvärda skäl (t.ex. studier eller tillfälligt arbete på annan ort, provsambo etc) och din andrahands-hyresgäst är skötsam kan vi lämna samtycke, dock måste du bifoga ditt arbetsgivarintyg/antagningsbesked till oss i samband med din ansökan. Uthyrningstiden godkännes i ett år. Innan vi slutligen kan godkänna andrahandsuthyrningen ska du skicka oss kopia på andrahandsavtalet. Du som hyresgäst har fullt ansvar under uthyrningstiden. Du måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Detta gäller också när du lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Andrahandshyresgästen måste även teckna en egen hemförsäkring. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den. För mer information, se hyresnamnden.se.
HUR ANSÖKER JAG OM BOSTADSANPASSNING?Vänd Dig till din kommuns socialförvaltning. När Du sedan fått Din ansökan godkänd av kommunen skickar Du denna handling till Cemi Hyresadministration för godkännande av oss.
HUR GÖR JAG FÖR ATT FÅ PARKERING ELLER GARAGEPLATS?Kontakta Cemis hyresadministration på Hyresadmin@cemi.se och uppge Ditt namn, adress, kontaktuppgifter samt på vilket område du önskar en parkering. När du gjort detta kommer du bli placerad i kö och bli kontaktad när du står först i kön för en plats.