Renhållning

Renhållning är den tjänstesektor inom Cemi där vi huvudsakligen utför uppdrag som skapar trivsel och trygghet i utomhusmiljöer. Vi utför våra uppdrag under alla tider på dygnet och erbjuder lösningar anpassade efter kundens önskemål och behov. Vidare finns tjänster anpassade för bostadsrättsföreningar med skötsel av trapphus med mera. Utefter säsong utför vi även snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning.

Cemi erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Papperskorgstömning
  • Skräpplockning
  • Underhållsopning
  • Sandupptagning
  • Lövupptagning