Skyltar och trafikanordningar

Cemi samarbetar med kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att skapa en säker trafikmiljö. Vi hjälper till exempel till med att sänka hastigheten med farthinder, målar övergångsställen, samt beställning och montering av nya skyltar. Vi samarbetar med en av de största skyltleverantörerna i Sverige som är certifierade av SIS enligt ISO 9001.

Cemi erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Skyltmontage
  • Avspärrningar
  • Montering av farthinder och vägbommar
  • Linjemålning och premarkbränning
  • Parkeringskonsultation
  • TA-plan