Trädvård

Träden är en värdefull beståndsdel av utemiljön som kräver stor omsorg. Det är viktigt att de kontinuerligt underhålls för att undvika skador på träden eller deras omgivning. Tillsammans med kunden tar vi fram en underhållsplan där både befintliga och eventuellt nya träd planeras.

Cemi erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Beskärning
  • Trädfällning
  • Stubbfräsning
  • Trädvårdsplaner
  • Nyplantering