Vattenrening

Rent vatten är en självklarhet för oss. Vi utför tillsyn och skötsel av badanläggningars vattenrening genom:

 

  • Kontroll av vattnets kvalitet.
  • Tillsyn av reningsanläggningen.
  • Att våra kontroller följer checklistor och journalförs.
  • Att vi följer socialstyrelsens rekommendationer och anvisningar för vattenrening.
  • Samverkan med ansvariga för miljö- och hälsoskydd i kommunen.
  • Att eventuella avvikelser i vattenkvaliteten och förslag till förbättringar alltid anmäls till våra beställare.