Felanmälan

Här kan du t.ex. anmäla fel, ställa frågor och göra beställningar. Vi vill gärna att du hör av dig!

Felanmälan

Anmälarens uppgifter


Fyll i felanmälan


Vi respekterar din integritet, fäster särskild uppmärksamhet vid skyddet av personuppgifter och följer en god praxis för databehandling. Vi erbjuder tjänster inom fastighetsservice åt bostadsaktiebolag och ombesörjer de boendes servicebegäranden. I regel fungerar bostadsaktiebolaget som personuppgiftsansvarig för ifrågavarande register över de boendes personuppgifter som samlas in genom blanketter och upprätthålls i tjänsten. Vi behandlar de personuppgifter som ingår i bostadsaktiebolagets register för att kunna erbjuda tjänster inom fastighetsservice för bostadsaktiebolagets räkning. Tilläggsinformation om behandlingen av personuppgifter får du av disponenten samt i vår dataskyddsbeskrivning.