Fastighetsförvaltning

Cemi har förvaltat fastigheter sedan 1999. Under åren har vi samlat på oss mängder med kunskap och erfarenhet samt ett brett kontaktnät som kommer alla våra kunder till nytta. Vi har ett helhetstänk där vi alltid utgår ifrån kundens krav, behov och önskemål, där vi eftersträvar en effektiv och kostnadsmedveten leverans.

Genom vår tekniska- och ekonomiska förvaltning kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda helhetslösningar.

Ekonomisk förvaltning och hyresadministration

Vi arbetar med övergripande ekonomifrågor, redovisning, betalningar, bokslut, förande av lägenhetsförteckning, avgifter, hyror samt hantering av överlåtelser, panter med mera. Uppdragsgivaren har en för uppdraget kundansvarig ekonomisk förvaltare som ansvarar för förvaltningsuppdraget. Förvaltaren fungerar som rådgivare och arbetar i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Fastighetsskötsel

Cemis fastighetsskötsel sker lokalt, baserat på fastighetsskötarens lokala kännedom och egna initiativ. Fastighetsskötarens arbetsdag styrs upp av för fastigheten anpassade arbetsrutiner och ronderingsscheman, samt felanmälningar från uppdragsgivaren, boende och hyresgäster.

Känn dig trygg med att ha oss hos er – Vi tycker om den sociala interaktionen med våra uppdragsgivare, de boende och hyresgästerna i de fastigheter vi förvaltar. Våra ledord är ordning och reda och att vi håller vad vi lovar samt en öppen och direkt kommunikation.

Teknisk förvaltning

Cemis tekniska förvaltare är uppdragsgivarens förlängda arm och deras arbete utförs alltid i nära dialog med uppdragsgivaren. Vi förespråkar en tydlig transparens i beslut om och uppföljning av utförda arbeten samt kostnader för dessa.

Den tekniska förvaltningen bidrar även till att förvaltningsobjektets livslängd blir optimal, förvaltningsobjektens avsedda funktioner upprätthålls och att skador på förvaltningsobjekten undviks.

Vi ser till att era installationer fungerar dygnet runt, året om.
Att temperaturen är på rätt nivå och att ventilation och el fungerar som det ska.

Lokalvård

Välvårdade lokaler höjer helhetsintrycket på er fastighet och gör att allmänna lokaler och utrymmen uppfattas som fräschare och trivsammare.

Vi är också mycket måna om att välja de rengöringsmedel och städmetoder som är bäst för just er fastighet och som samtidigt är så skonsamma för miljön som det är möjligt.

Fastighetsteknik

Vi ser till att era installationer fungerar dygnet runt, året om.
Att temperaturen är på rätt nivå och att ventilation och el fungerar som det ska.

Olika typer av underhåll

Felavhjälpande underhåll

Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Med oförutsett avses att det inte är möjligt att förutse vilket förvaltningsobjekt som drabbas av funktionsnedsättningen eller tidpunkten för denna. Felavhjälpande underhåll indelas i akut underhåll och övrigt felavhjälpande underhåll. Det utförs normalt genom reparation eller utbyte efter felanmälan från uppdragsgivaren, hyresgäster, boende eller felrapportering i samband med tillsyn och skötsel eller larm.

Planerat underhåll

Utgår från en långsiktig underhållsplanering av fastigheten.
Där vi bl.a arbetar med myndighetskrav såsom t.ex. OVK och energideklaration för fastigheter, försäkringsskador, upprättande av underhållsbudget tillsammans med den ekonomiska förvaltaren och mycket mer