Kvalitet & miljö

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att leverera våra tjänster på bästa sätt och leva upp till eller överträffa våra kunders förväntningar. Vi ska vårda våra kunder genom stort ansvarstagande och förståelse för våra kunders behov och alltid vara tillgängliga för nya uppdrag.

Det innebär att:

 • Vi ska erbjuda våra kunder hög kompetens samt hög servicegrad.
 • Vi ska uppfylla våra kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje uppdrag blir en möjlig referens till nästkommande uppdrag.
 • Vi ska ha hög tillgänglighet och ge snabb respons.
 • Genom nära samarbete med ledande tillverkare och ett brett kontaktnät erbjuda högkvalitativa tjänster utifrån givna förutsättningar. 
 • Vi ska tillhandahålla säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda tjänster.
 • Vi ska ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra vår verksamhet.
 • Vi ska uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Miljöpolicy

Vi ska verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi arbetar systematiskt och aktivt för att bidra till sunda och miljöanpassade utomhusmiljöer för de som bor och verkar i de områden vi utför våra uppdrag i. 

Det innebär att:

 • Vi ska ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ. 
 • Vi ska välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning där så är möjligt. 
 • Vi ska effektivisera våra transporter till och från etableringsplats.
 • Vi ska utifrån våra betydande miljöaspekter verka för ständig förbättring av vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan.
 • Vi ska källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt. 
 • Vi ska sträva efter minskade avfallsmängder och återvinna avfall i så stor utsträckning som möjligt. 
 • Vi ska uppfattas som noggranna, engagerade och pålitliga i vårt miljöarbete.
 • Vi ska öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunder i syfte att skydda miljön.
 • Vi ska identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.