ISO Certifiering

Vi är mycket glada och stolta över vår certifiering inom ISO 9001 kvalité samt ISO 14001 Miljö. Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet och miljö.

Många kunder kräver att leverantören är certifierad och det faktum att vi nu är certifierade innebär en extra trygghet för alla våra kunder och samarbetspartners. Våra intressenter kan således alltid lita på att vi som företag håller en kvalitetssäkrad nivå på vårt arbete och vi kan nu visa detta på ett tydligt och bra sätt.