Renhållning

Cemi har mångårig och bred kompetens av grönyteskötsel. Vi utför alla förekommande arbetsuppgifter som rör markskötsel för att bidra till försköning och en trygg yttre miljö. Våra kunniga medarbetare utför arbetsuppgifter som exempelvis vårstädning, gräsklippning, beskärningsuppdrag, trädvård, nyplantering och markanläggning. Vi hjälper till med förbättrings-förslag och ser till att lekplatser är trygga och säkra.

Vårt utbud av tjänster är brett och anpassningsbart. Nedan följer några av de tjänster vi erbjuder.

Renhållning

Renhållning är den tjänstesektor inom Cemi där vi huvudsakligen utför uppdrag som skapar trivsel och trygghet i utomhusmiljöer. Vi utför våra uppdrag under alla tider på dygnet och erbjuder lösningar anpassade efter kundens önskemål och behov.

Anläggning

Hos våra kunder tar vi inte bara hand om skötseln utan utför även olika sorters anläggningsarbeten. På så sätt kan vi garantera att det vi anlagt även kommer att skötas på rätt sätt. Vi kan erbjuda nyanläggning och upprustning av gröna och hårdgjorda ytor, såsom uteplatser, murar och trappor. Vi kan hjälpa till med allt ifrån stora grävjobb till hantverkstjänster.

Skyltar & trafikanordningar

Cemi samarbetar med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att skapa en säker trafikmiljö. Vi hjälper till exempel till med att sänka hastigheten med farthinder, målar övergångsställen, samt beställning och montering av nya skyltar. Vi samarbetar med en av de största skyltleverantörerna i Sverige som är certifierade av SIS enligt ISO 9001.

Vinterunderhåll

Cemi har arbetat med snöröjning sedan företaget startade och vet vad som krävs. Vår långa erfarenhet gör att vi kan planera och genomföra hanteringen av något så oförutsägbart som snö. Vi är flexibla och anpassar uppdragen efter våra kunders behov.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Felanmälan