Cemi AB ingår i PHM Group koncernen med 4000 medarbetare och en omsättning om 4Mdkr

Om Cemi

Vi har varit verksamma sedan 1999 och har stor erfarenhet av privata och offentliga uppdrag med höga krav på service, kvalitet, miljöhänsyn och tillgänglighet.
Vårt utbud av tjänster är brett och anpassningsbart.

Cemis affärsidé och övergripande mål

Vi ska leverera fastighetsförvaltning på bästa sätt och alltid leva upp till eller överträffa våra kunders förväntningar. Vi ska vårda våra kunder genom stort ansvarstagande och förståelse för våra kunders behov och alltid vara tillgängliga för nya uppdrag.

Helt avgörande för Cemis långsiktiga framgång är vår förmåga att skapa värde för dem vi finns till för, våra kunder. Kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska alltid vara vägledande för vår organisation, personal och verksamhet.

Arbeta hos oss

Vill du precis som vi vara i ständig utveckling och sträva mot nya mål kan Cemi vara arbetsplatsen för dig.

CEMI expanderar kraftigt och har som mål att fortsätta i samma riktning. Därför söker vi hela tiden medarbetare som söker efter nya utmaningar.

Vi är professionella i vår rekrytering och erbjuder en trygg anställning med bra villkor. I vår organisation är alla lika värda och vi är för egna internativ och engagemang.

Se lediga tjänster

Ledning

Per Hedström
Per Hedström
VD
per.hedstrom@cemi.se
Per Hedström
Dmitrij Polivoda
Utemiljö
dmitrij.polivoda@cemi.se
Per Hedström
Per Sandin
Teknisk förvaltning
per.sandin@cemi.se
Per Hedström
Peter Svensson
Bygg och hantverk
peter.svensson@cemi.se
Per Hedström
Per Sandin
Badvattenteknik
per.sandin@cemi.se
Per Hedström
Camilla Stenlund
Kundtjänst och inköp
camilla.stenlund@cemi.se

Hitta hit

Ni hittar oss idag på Industrivägen 17, Solna.
Vår support är öppen mellan 07.00 – 16.00
Ni når oss på telefon: 0774-400 990

GDPR

Integritetspolicy Cemi AB

Din integritet är viktig för oss, på ett förtroendefullt sätt hanterar vi personuppgifter om dig med hög integritet. Vår policy har vi sammanställt i denna skrift som vi kan komma att uppdatera, den uppdaterade versionen kommer alltid att publiceras på vår hemsida.

Läs mer om GDPR
Personuppgifter vi behandlar om dig

De uppgifter vi på Cemi samlar in är namn, adress, telefonnummer, objektsnummer, e-postadress, personnummer samt uppgifter som du lämnar till oss vid kontakt med Cemi AB.
När du äger eller hyr hos någon av våra kunder har vi i uppdrag att hantera register över hyresobjekt och lägenhet. De uppgifterna som insamlas är enligt överenskommelse mellan Cemi AB samt din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Syfte med behandling av personuppgifter

När du blir kund hos Cemi direkt eller indirekt registrerar vi uppgifter om dig som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare samt även vid kontakt med Cemi AB registrerar vi de uppgifter du ger oss. Syftet är att hålla kontakt med dig samt att utföra avtalad tjänst. Du som kund till Cemi AB registreras med uppgifter för att uppfylla lagar om register samt bokföring, enligt uppdrag från dig eller din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Dessutom behandlas uppgifter enligt avtal samt för information till dig om de uppdrag vi utför för dig.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Det förtroende du ger oss när vi tar del av dina personuppgifter tar vi på största allvar. Vårt säkerhetsarbete innefattar utbildning och kompetensutveckling av vår personal samt utarbetande av policy och rutiner för att upptäcka, hantera och åtgärda så att data inte sprids till obehöriga eller går förlorad. Cemi AB har en informationssäkerhetspolicy som är kommunicerad med våra anställda, samarbetspartner samt underleverantörer. Samtliga parter arbetar aktivt med att utveckla vårt säkerhetsmedvetande samt säkerhetsåtgärder. Cemi AB tar själva samt via samarbetspartner aktiv del i praxis för informationssäkerhet.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Cemi AB har som rättslig grund för behandling av personuppgifter avtal(kundavtal),rättslig förpliktelse(bokföringslagen, garantiåtagande m.m.) samt intresseavvägning (vårt och ditt berättigade intresse att föra förteckning över tidigare utförda uppdrag och kundkommunikation).

Hur länge sparar Cemi AB personuppgifter

De uppgifter som behandlas enligt rättslig förpliktelse sparar Cemi AB dessa uppgifter minst i enlighet med den rättsliga förpliktelsen. Uppgifter sparas längre för att föra förteckning av tidigare utförda arbeten, t.ex. för garantiåtaganden. Du som registrerad har rätten att begära begränsning eller radering av personuppgifter som lagras med intresseavvägning som rättslig grund.

Vilka delar Cemi AB personuppgifter med

Underleverantörer samt andra bolag kontrollerade av Cemi AB lämnar vi personuppgifter vidare till, dessa organisationer är personuppgiftsbiträden för Cemi AB där personuppgiftansvar finns för Cemi AB. Dessa parter får inte använda personuppgifter för något annat ändamål än att utföra uppdrag för Cemi AB. Myndigheter är vi skyldiga enligt lag att lämna ut personuppgifter enligt lagar samt på begäran av polis samt domstolar. Potentiella köpare och säljare kan Cemi AB lämna ut personuppgifter till vid försäljning av hela eller delar av verksamheten.

Dina rättigheter

Du har enligt lagstiftning rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter, rätt till invändning, rätt till begränsning av behandling som inte vilar på avtal eller rättslig förpliktelse samt rätt till radering. Du har rätt till registerutdrag efter kontakt med kundtjänst. Kontaktuppgifter för frågor om personuppgiftsbehandling Du kan alltid kontakta Cemi AB kundtjänst via e-post till support@cemi.se för frågor samt för att utföra din rätt till dina personuppgifter.