Kommer er bostadsrättsförening påverkas av utfasningen av lysrör med kvicksilver under 2023?

Om ni fortfarande använder äldre kvicksilver baserade lysrör är det dags att granska er belysning och överväga en uppgradering.

EU har beslutat att fasa ut lysrör med kvicksilver och i stället införa mer miljövänliga ljuskällor. Från och med den 24 augusti 2023 kommer produktionen av T5- och T8-lysör, i bostadsfastigheter att upphöra helt och hållet. Även om det inte blir förbjudet att använda dem kommer det vara svårt att skaffa nya när de befintliga går sönder.

För en bostadsrättsförening är det både klokt och ekonomiskt att granska belysningsarmaturerna i gemensamma utrymmen i god tid innan lysrören behöver bytas, det gäller både för inomhus- och utomhusbelysning. Om ni fortfarande använder de äldre lysrören kan de inte enkelt ersättas med LED-lysrör om inte armaturen är anpassad för det.

En fördel med detta, förutom att undvika det farliga kvicksilvret, är att LED-belysning minskar elanvändningen betydligt och därmed sänker energikostnaderna och förbättrar fastighetens miljöprestanda. Dessutom har LED-lysrör likvärdig eller bättre prestanda. Genom att välja en långlivad ljuskälla kan ni också minska kostnaderna för framtida underhåll av belysningen.

Måste de gamla armaturerna bytas ut? Nej, det finns ingen nödvändighet att byta ut de befintliga armaturerna. Vanligtvis är det inget fel på själva armaturen, så det är klokt att bevara den. Det går att konvertera de gamla armaturerna så att de kan använda LED-lysrör. Ur ett miljöperspektiv är det fördelaktigt att återanvända de äldre armaturerna i stället för att onödigt slänga mängder av armaturer.

Naturligtvis kan det finnas andra skäl att byta ut de gamla belysningsarmaturerna när det ändå är dags för en investering. Till exempel om de befintliga armaturerna sitter i ett utrymme som används frekvent och skulle må bättre av mer estetiska belysningsarmaturer, eller om de av andra skäl anses ha nått sin livslängd. Men om estetik inte är en hög prioritet bör miljöbesparingarna som uppnås genom att återanvända de befintliga armaturerna väga tungt när styrelsen beslutar om byte eller konvertering.

Önskar du få ytterligare information angående utbyte eller omvandling av belysningsarmaturer?
Tveka inte att kontakta oss vi hjälper mer än gärna till.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Felanmälan