Utemiljö

Cemi har mångårig och bred kompetens av grönyteskötsel. Vi utför alla förekommande arbetsuppgifter som rör markskötsel för att bidra till försköning och en trygg yttre miljö. Våra kunniga medarbetare utför arbetsuppgifter som exempelvis vårstädning, gräsklippning, beskärningsuppdrag, trädvård, nyplantering och markanläggning. Vi hjälper till med förbättrings-förslag och ser till att lekplatser är trygga och säkra.

Vårt utbud av tjänster är brett och anpassningsbart. Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Renhållning och underhållssopning
 • Sandupptagning
 • Anläggning av planteringar och hårdgjorda ytor
 • Montering av skyltar
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Beskärning av träd och buskar
 • Gräsklippning och trimning
 • Slyröjning och slåtter
 • Ogräsrensning
 • Skötsel av rosor och perenner
 • Plantering och skötsel av säsongsblommor
 • Häckklippning
 • Design och rådgivning
 • Trädfällning
 • Skötsel av fontäner och dammar